Tọa đàm về Bảo vệ động vật hoang dã

Chiều 22/11/2016, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (EVN) phối hợp với Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị và Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị tổ chức buổi tọa đàm về động vật hoang dã

Chi tiết >>
Tuổi trẻ chung tay vì cuộc sống cộng đồng

Là đơn vị Đoàn trường học đại học duy nhất trên địa bàn Quảng Trị, Đoàn Thanh niên Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị nỗ lực vượt khó tổ chức hiệu quả các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, góp phần rèn luyện kỹ năng sống, định hướng đoàn viên, sinh viên góp sức trẻ vì cuộc sống cộng đồng

Chi tiết >>
6 Scholarship Grants for Vietnamese and Thai Students

(Deadline: 16 June 2014; Course commences August 2014) Visit http://www.ids.polsci.chula.ac.th/ for further details.

Chi tiết >>