Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI CAMPUS

Thông báo

ve-viec-xet-tuyen-thang-uu-tien-xet-tuyen-vao-cac-nganh-dao-tao-cua-dai-hoc-hue-trong-ky-tuyen-sinh-dh-cd-he-chinh-quy-nam-2017

Về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017 (31-03-2017) hot

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 với chỉ tiêu và tiêu chí như sau:

ve-viec-to-chuc-lop-boi-duong-ngach-chuyen-vien-chuyen-vien-chinh-tai-tinh-quang-tri

Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính tại tỉnh Quảng Trị (15-03-2017) hot

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017, Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông chiêu sinh và tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên...