Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI CAMPUS

Thông báo

thong-bao-ve-viec-lam-thu-tuc-xac-nhan-nhap-hoc-doi-voi-thi-sinh-trung-tuyen-vao-phan-hieu-dai-hoc-hue

Thông báo về việc làm thủ tục xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Huế (01-08-2017) hot

      Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-HĐTSĐHCĐ ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc công bố điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học, cao đẳng hệ chính quy của Đại...

muc-diem-nhan-ho-so-dang-ky-xet-tuyen-vao-cac-nganh-dao-tao-thuoc-phan-hieu-dai-hoc-hue-tai-quang-tri

Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo thuộc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (13-07-2017) hot

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố mức điểm (chưa nhân hệ số) nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào các ngành đào tạo thuộc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị cụ thể như sau: 

ve-viec-nhan-ho-so-dkxt-theo-phuong-thuc-dua-vao-ket-qua-hoc-tap-o-cap-thpt-hoc-ba

Về việc nhận hồ sơ ĐKXT theo phương thức dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) (12-07-2017) hot

       Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo về việc nhận hồ sơ ĐKXT theo phương thức dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) vào các ngành của Phân hiệu năm 2017, cụ thể...

ve-viec-xet-tuyen-thang-uu-tien-xet-tuyen-vao-cac-nganh-dao-tao-cua-dai-hoc-hue-trong-ky-tuyen-sinh-dh-cd-he-chinh-quy-nam-2017

Về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017 (31-03-2017) hot

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 với chỉ tiêu và tiêu chí như sau: