ĐÀO TẠO
Đào tạo sau đại học

Các ngành liên kết đào tạo cao học

STTCác ngành đào tạo Cao họcLịch tuyển sinh
01 Khoa học môi trường 8/2015
02 Quản lý đất đai 8/2015
03 Luật Đăng kí danh sách tại phòng Đào tạo của Phân hiệu; tuyển sinh theo chỉ tiêu năm 2016 (3/2016 & 8/2016)
04 Công nghệ thông tin
05 Quản lý giáo dục
06 Quản trị kinh doanh
07 Quản lý kinh tế
08 Kinh tế nông nghiệp

Ngoài ra Phân hiệu sẽ liên kết với các trường Đại học thành viên của Đại học Huế và các trường Đại học trong nước để đào tạo các ngành Kinh tế, Luật, Du lịch và các ngành khoa học cơ bản khác.