GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN

I. Chức năng nhiệm vụ

         Bộ môn KTĐ được thành lập từ tháng 3 năm 2012 trực thuộc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Bộ môn KTĐ đóng vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo kỹ sư điện của trường, với đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ, nhiệt tình, tâm huyết, có chuyên môn sâu đang làm việc trong các trường Đại học và ở các đơn vị thuộc lĩnh vực Điện – Điện tử. Cùng với sứ mạng phát triển của Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị, BM KTĐ chú trọng đào tạo đội ngũ Kỹ sư điện – Điện tử có kiến thức ngành đảm bảo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, có khả năng tự học và tự nghiên cứu, tiếp thu được khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trên thế giới, có khả năng học tiếp các bậc học cao hơn. Đồng thời, cán bộ BM KTĐ không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức, để làm tốt hơn nữa công việc giảng dạy, NCKH nhằm tạo ra môi trường thu hút sinh viên, là nơi sinh viên yên tâm học tập và nghiên cứu.

II. Đội ngũ cán bộ giảng viên

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

1. Họ và tên: Phan Thị Hồng Phượng

- Ngày sinh: 24/3/1982

- Điện thoại:0984826124

- Email: hongphuong2403@gmail.com

 - Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

 - Học hàm/học vị: Thạc Sĩ kỹ thuật.

 - Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Các giải pháp giảm tổn thất điện năng trên lưới điện phân phối; Tối ưu hóa Bù công suất phản kháng trong lưới điện.

 - Các môn đảm nhận giảng dạy: Kỹ thuật điện, Máy điện, Lưới điện phân phối.

2. Họ và tên: Ngô Xuân Cường

- Ngày sinh: 27/06/1986

- Điện thoại: 0905262233

- Email: cuongngoxuan@gmail.com

- Học hàm/học vị: Tiến sỹ

3. Họ và tên: Tạ Thị Lài

- Ngày sinh: 11/02/1986

- Điện thoại: 0905149789

- Email:laiphqt@gmail.com

- Học hàm/học vị: Thạc Sĩ kỹ thuật.

- Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Các giải pháp tiết kiệm năng lượng đối với hộ tiêu thụ và các nhà máy công nghiệp. Năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng sinh học, năng lượng gió …

Các môn đảm nhận giảng dạy: An toàn điện; Hệ thống cung cấp điện; Phần điện trong nhà máy điện, Phần điện trong trạm biến áp.

 

4. Họ và tên: Lê Thị Hạnh

 

 - Ngày sinh: 15-12-1982

 

 - Điện thoại:0905810444

 

 - Email:lehanh15_12@yahoo.com

 

 - Học hàm/học vị: Thạc sỹ

 

 - Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Vật lý cơ bản, cơ học ứng dụng

 

 - Các môn đảm nhận giảng dạy: Vật lý đại cương, Cơ học cơ sở, , An toàn điện, Vật liệu điện

 

5. Họ và tên: Huỳnh Thị Thùy Linh

 - Ngày sinh: 06/5/1986

 - Điện thoại:0935060586

 - Email: linh6586@yahoo.com

 - Học hàm/học vị: Thạc sĩ

 - Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Nghiên cứu, thiết kế, tối ưu thiết kế linh kiện vi cơ điện tử - MEMS; Nghiên cứu ứng dụng linh kiện MEMS trong lĩnh vực y sinh.

 - Các môn đảm nhận giảng dạy: Lý thuyết điều khiển tự động hệ tuyến tính; Kỹ thuật xung số; Xử lý số tín hiệu.

6. Họ và tên: Võ quang Nhã

 - Ngày sinh: 10/01/1986

 - Email: voquangnha@yahoo.com.vn

 - Học hàm/học vị: NCS

 - Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Công nghệ Vật liệu mới, Vật lý bán dẫn và nano điện tử

7. Họ và tên: Phan Linh Tiên

- Ngày sinh: 01/11/1983

- Điện thoại: 0935548995

- Email: pltien@hueic.edu.vn

- Học hàm/học vị: Thạc Sĩ kỹ thuật.

- Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Các giải pháp tiết kiệm năng lượng

- Các môn đảm nhận giảng dạy: Cơ sở Kỹ thuật nhiệt, Khí cụ điện, Cơ khí đại cương

III. Định hướng phát triển.

3.1 Định hướng chung

Tạo ra bước phát triển đáng kể về giá trị và đóng góp cho xã hội thông qua các hoạt động giáo dục đào tạo có chất lượng, nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế trong môi trường sáng tạo và chuyên nghiệp.

3.2 Về đội ngũ giảng viên

 • Phát triển mạnh về đội ngũ nhân lực, thành lập các tổ chuyên môn chuyên sâu, tiếp tục thu hút hơn nữa nguồn nhân lực chất lượng cao tốt nghiệp Kỹ sư, Thạc Sĩ, Tiến sĩ các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước tạo tiền đề Thành lập Khoa, bộ môn chuyên sâu của ngành KTĐ sau này.
 • Tiếp tục cử giảng viên tham gia học tập nâng cao trình độ ở các cấp học cao hơn như tiến sĩ, thạc sĩ.

3.3 Về công tác đào tạo

 • Nâng cao chất lượng đào tạo thông qua nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.
 • Xây dựng hệ thống giáo trình, giáo án hoàn chỉnh.
 • Thành lập hội đồng ngành.
 • Xây dựng chương trình đào tạo theo hướng chú trọng thực hành thực tế, tăng tính tư duy tự học của sinh viên.
 • Mở thêm nhiều ngành gần để đa dạng hoá ngành đào tạo.

3.4 . Về công tác Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

 • Xây dựng định hướng nghiên cứu cho bộ môn và của từng cá nhân.
 • Thành lập các nhóm nghiên cứu, tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học – Công nghệ cho bộ môn, Phấn đấu hoàn thành các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Huế, Cấp bộ và cấp nhà nước.
 • Tăng cường hợp tác nghiên cứu Khoa học – Công nghệ với các Trường Đại học Trong nước và Quốc Tế.
 • Thành lập Phòng thí nghiệm chuyên nghành KTĐ - ĐT chất lượng cao và hiện đại phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.