GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ

 

I. Quá trình hình thành và phát triển

           Bộ môn kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ là một bộ môn mới được thành lập từ năm 2009, đây là một trong những Bộ môn được thành lập đầu tiên ở Phân hiệu. Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất nhưng những năm qua toàn thể Bộ môn luôn đoàn kết đồng lòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tạo được niềm tin không chỉ với Phân hiệu mà còn đối với cả Đại học Huế.

        Trong những năm qua, Bộ môn không ngừng liên kết với các khoa trong đại học Huế (Khoa tài nguyên đất và môi trường nông nghiệp – ĐH Nông Lâm Huế; Khoa Địa lý – địa chất – ĐH khoa học Huế) không chỉ về đào tạo đại học mà đây còn là cơ hội để các giảng viên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn.

II. Đội ngũ cán bộ giảng viên

 

 THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

1. ThS. Vũ Trung Kiên

- Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn

- Ngày sinh: 06/05/1985

- Điện thoai: 0935475599

- Email: trungkienphqt@gmail.com

- Học hàm/học vị: Thạc sỹ

- Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Quản lý đất đai; Trắc địa – Bản đồ.

- Các môn đảm nhận giảng dạy:

 + Trắc địa phổ thông 1

 + Hệ thống thông tin địa lý

 + Trắc địa phổ thông 2

- Công trình nghiên cứu khoa học/Bài báo khoa học:

+ Quy hoạch bảo vệ môi trường nước huyện Gio linh, tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. Đề tài NCKH cấp Phân hiệu năm 2011.

+ Đánh giá hiện trạng xói lở và bồi lắng trên hệ thống sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị. Bài báo KH đăng trên Tạp chí khoa học, Đại học Huế.

+ Ứng dụng GIS trong đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch phát triển cây cao su tiểu điền tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Bài báo KH đăng trên Tạp chí khoa học, Đại học Huế.

+ Bước đầu ứng dụng công nghệ MULTIMEDIA xây dựng hệ thống thông tin du lịch lịch sử tỉnh Quảng Trị. Đề tài NCKH cấp Đại học Huế năm 2010.

2. Hà Thị Ngọc Diệu

- Ngày sinh: 08/06/1983

- Điện thoại: 0915357267

- Email: ngocdieuphqt@gmail.com

- Học hàm/học vị: Thạc sỹ

- Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Địa lý Tài nguyên và Môi trường; Địa lý; Hệ thống thông tin địa lý GIS.

- Các môn đảm nhận giảng dạy:

 + Cơ sở địa chính.

 + Hệ thống thông tin đất.

 3. Nguyễn Trùng Dương

- Ngày sinh: 20/11/1976

- Điện thoại: 0914612797

- Email: ntduong@yahoo.com

- Học hàm/học vị: thạc sỹ vật lý

- Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Vật lý; Lý thuyết sai số;

- Các môn đảm nhận giảng dạy:

+ Vật lý đại cương và thực hành vật lý đại cương

+ Lý thuyết sai số

- Công trình nghiên cứu khoa học/Bài báo khoa học:

Effect of Zr/Ti Ratio Content on Some Physical Properties of Low Temperature Sintering PZT−PZN−PMnN Ceramics. International Journal of Materials and Chemistry 2013, 3(2): 39-43

4. Hoàng Thị Sinh Hương

- Ngày sinh: 30/05/1985

- Điện thoại: 0905898869

- Email: sinhhuonght@yahoo.com

- Học hàm/học vị: Thạc sỹ

- Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Địa chất công trình; Hệ thống thông tin địa lý GIS.

- Các môn đảm nhận giảng dạy:

 + Địa chất công trình và thực tập ĐCCT

 + Hệ thống thông tin địa lý

- Công trình nghiên cứu khoa học/Bài báo khoa học:

 + Đánh giá thực trạng các tai biến địa chất ở vùng đồi núi tỉnh Quảng trị và một số giải pháp phòng chống.

 + Đánh giá cường độ tái tạo bờ, bồi lấp lòng hồ thủy địa An Vương, tỉnh Quảng nam và đề xuất định hướng phòng chống.

Các giảng viên trong Bộ môn hàng năm vẫn không ngừng học tập, nâng cao trình độ, có thể nói tuy là một Bộ môn trẻ nhưng có trình độ đồng đều nhất trong Phân hiệu. Hàng năm, các giảng viên đều có đăng ký chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học không chỉ cấp cơ sở mà còn ở cấp Đại học Huế cũng như các đề tài của tỉnh Quảng Trị. Một trong những quy định bắt buộc của Bộ môn là hàng năm các giảng viên phải có ít nhất 2 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí trong nước hoặc nước ngoài.

Định hướng phát triển.

III. Định hướng phát triển

3.1. Định hướng chung

            Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo; tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; đẩy mạnh hoạt động giao lưu, hợp tác với các trường Đại học, Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu… trong cả nước cũng như nước ngoài.

3.2. Về đội ngũ giảng viên

            Tăng cường hoạt động giao lưu trao đổi giảng viên với các trường trong nước và khu vực để nâng cao trình độ giảng viên.

            Phát triển mạnh về đội ngũ nhân lực, thành lập các tổ chuyên môn chuyên sâu, tiếp tục thu hút hơn nữa nguồn nhân lực chất lượng cao tốt nghiệp Kỹ sư, Thạc Sĩ, Tiến sĩ các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước tạo tiền đề Thành lập Khoa, bộ môn chuyên sâu của ngành xây dựng sau này.

            Tiếp tục cử giảng viên tham gia học tập nâng cao trình độ ở các cấp học cao hơn như tiến sĩ, thạc sĩ.

3.3. Về công tác đào tạo

            - Đào tạo đại học: Đây là nhiệm vụ chủ đạo của Bộ môn. Bộ môn đào tạo chủ yếu là ngành Trắc địa - bản đồ, đây là một ngành học hiện nay rất kén người học nhưng xã hội lại có nhu cầu rất lớn.

            - Đào tạo cao đẳng, trung cấp và các hệ khác: Trên nền tảng ngành trắc địa – bản đồ ở bậc đại học, Bộ môn sẽ đào tạo các bậc cao đẳng và trung cấp. Bên cạnh đó, Bộ môn còn có các lớp đào tạo từ xa để nhằm mục đích nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ xã, phường phụ trách lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

            - Đào tạo các chứng chỉ: Hiện nay để có thể hành nghề quản lý đất đai hay xây dựng các cán bộ địa chính cần phải có chứng chỉ Trắc địa, nắm bắt được nhu cầu này bắt đầu từ thời gian tới Bộ môn sẽ làm thủ tục xin cấp phép đào tạo chứng chỉ này.

            Bên cạnh các hoạt động giảng dạy Bộ môn còn định hướng phát triển đào tạo một số nội dung sau:

            Xây dựng hệ thống giáo trình, giáo án hoàn chỉnh.

            Thành lập hội đồng ngành.

            Xây dựng chương trình đào tạo theo hướng chú trọng thực hành thực tế, tăng tính tư duy tự học của sinh viên.

            Mở thêm nhiều ngành gần để đa dạng hoá ngành đào tạo.

3.4. Về công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

            Xây dựng định hướng nghiên cứu cho bộ môn và của từng cá nhân.

            Thành lập các nhóm nghiên cứu, tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học – Công nghệ cho bộ môn, Phấn đấu hoàn thành các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Huế, Cấp bộ và cấp nhà nước.

            Tăng cường hợp tác nghiên cứu Khoa học – Công nghệ với các Trường Đại học Trong nước và Quốc Tế, ví dụ như: Khoa Trắc địa của Trường đại học Mỏ địa chất; Khoa Địa lý – địa chất của Đại học Khoa học; Khoa Tài nguyên đất và môi trường Nông nghiệp của Đại học Nông lâm Huế; các sở ban ngành đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị…

            Thành lập Trunng tâm đo đạc bản đồ, trung tâm thông tin chất lượng cao và hiện đại phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

IV. Thuận lợi và cơ hội việc làm cho các sinh viên tốt nghiệp

* Thuận lợi của người học khi học ngành Trắc địa – Bản đồ tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị:

- Bằng tốt nghiệp được giám đốc Đại học Huế ký, do Đại học Huế cấp.

- Có những chính sách ưu đãi riêng đối với người học là con em Quảng Trị.

- Điểm thi đầu vào thấp hơn ngành học trong Huế đào tạo từ 0.5 – 1.0 điểm.

- Khi tốt nghiệp sẽ được Phân hiệu tư vấn giới thiệu việc làm…

* Các sinh viên ngành Trắc địa – bản đồ sau khi tốt nghiệp sẽ có rất nhiều cơ hội việc làm, cụ thể như sau:

- Làm việc tại các Viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp có liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng và địa chất.

- Làm việc tại các sở ban ngành: có thể kể đến như: Sở và các đơn vị trực thuộc sở Tài nguyên và môi trường; Sở Khoa học và công nghệ.

- Làm việc tại các công ty tài nguyên môi trường hay các công ty xây dựng, các công ty địa chất, khai thác khoáng sản…