GIỚI THIỆU

Các ngành đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy văn bằng 1:

1. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (Đại học - Cao đẳng)

2. Ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng

3. Ngành Kỹ thuật Trắc địa Bản đồ

4. Ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử

5. Ngành Quản trị kinh doanh (do trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế đào tạo và cấp bằng)

6. Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (do Khoa Du lịch - Đại học Huế đào tạo và cấp bằng)

7. Ngành Thiết kế đồ họa (do trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế đào tạo và cấp bằng)

 

Các ngành đào tạo đại học hệ chính quy văn bằng 2:

1. Ngành Tiếng Anh

2. Ngành Luật

3. Ngành Quản trị kinh doanh