GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG

 

1. Chức năng và nhiệm vụ

      Bộ môn XDDD&CN được thành lập tháng 3 năm 2012 trực thuộc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Tri. Bộ môn XDDD&CN là bộ môn phụ trách chuyên môn chính trong đào tạo chuyên ngành KTCTXD ở bậc Đại học của Phân hiệu, với đội ngũ Kỹ sư, Thạc sĩ Xây dựng có năng lực chuyên môn vững vàng đã tốt nghiệp và đang làm việc hiệu quả tại các trường đại học và các đơn vị hoạt đông trong lĩnh vực xây dựng trong nước. Trong bối cảnh nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng cấp bách và sự cần thiết phải xây dựng nhiều công trình dân dụng và công nghiệp lớn và quan trọng phục vụ công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Bộ môn Xây dựng dân dụng và Công nghiệp luôn ý thức được sứ mạng của mình, phấn đấu để phát triển trở thành đơn vị thu hút sinh viên, thực hiện tốt công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Tháng 10/2016 Bộ môn Xây dựng dân dụng và công nghiệp được nâng cấp lên thành Khoa Kỹ thuật Xây dựng.

2. Đội ngũ cán bộ giảng viên

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

1. Họ và tên: Phan Nghiêm Vũ

-         Ngày sinh: 20/3/1984

-         Điện thoại:0917200384

-         Email: vupn.phqt@gmail.com

-         Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

-         Học hàm/học vị: Thạc Sĩ kỹ thuật.

-         Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Công nghệ và giải pháp Nền móng, vật liệu mới , Quản lý Xây dựng, tối ưu hoá tiến độ trong xây dựng.

-         Các môn đảm nhận giảng dạy: Nền móng, Kỹ thuật thi công.

-         Công trình nghiên cứu khoa học/Bài báo khoa học: Ứng dụng giải pháp tấm 3D Panel trong xây dựng dân dụng và công nghiệp, Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2012. Gia cường kết cấu BTCT bằng tấm FRP, Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2013.

2. Họ và tên: Hồ Sỹ Cảnh

-         Ngày sinh: 29/10/1982

-         Điện thoại:0973898998

-         Email:sycanh82vn@gmail.com

-         Học hàm/học vị: Kỹ sư cơ khí, Thạc sĩ Điện.

-         Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Xây dựng và Điện

-         Các môn đảm nhận giảng dạy: Máy xây dựng, An toàn lao động trong XD

3. Họ và tên: Trương Thị Diệu Chi

-         Ngày sinh: 29/10/1987

-         Điện thoại:0933221287

-         Email:dieuchiqt@gmail.com

-         Học hàm/học vị: Thạc sỹ Kinh tế xây dựng

-         Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Kinh tế xây dựng, quản lý dự án xây dựng

-         Các môn đảm nhận giảng dạy: Quản lý dự án xây dựng, Tổ chức thi công

4. Họ và tên: Nguyễn Hải Đăng

-         Ngày sinh: 16/12/1989

-         Điện thoại: 0983827503

-         Email: nguyen_hai_dang_007@yahoo.com

-         Học hàm/học vị: Thạc sỹ

-         Hướng nghiên cứu và phát triển chuyên môn: Địa Kỹ thuật công trình.

Các môn đảm nhận giảng dạy: Thực tập Công nhân, Thí nghiệm Công trình

5. Họ và tên: Đoàn Thị Lan

-         Ngày sinh: 06/11/1983

-         Điện thoại: 0942599357

-         Email: archtuelan8083@gmail.com

-         Học hàm/học vị: Thạc sỹ

-         Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Kiến trúc

-         Các môn đảm nhận giảng dạy: Hình học họa hình, vẽ kỹ thuật xây dựng, Vật lý kiến trúc

6. Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Mai

-         Ngày sinh: 29/6/1980

-         Điện thoại: 0912263487

-         Email: tuyetmai2906@yahoo.com

-         Học hàm/học vị: Thạc sỹ

-         Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Công nghệ bê tông, vật liệu mới.

-         Các môn đảm nhận giảng dạy: Bê tông cốt thép 1,2

7. Họ và tên: Hồ Sỹ Thái

-         Ngày sinh: 20/02/1978

-         Điện thoại:0912699555

-         Email: thaiPhanhieudaihochue@gmail.com

-         Học hàm/học vị: Thạc sĩ kỹ thuật, Tiến sỹ kinh tế

-         Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Xây dựng và kinh tế

-         Các môn đảm nhận giảng dạy: Ổn định công trình, Sức bền vật liệu , cơ học kết cấu

8. Họ và tên: Hoàng Đức Anh Vũ

-         Ngày sinh: 26/01/1984

-         Điện thoại: 0909090317

-         Email: anhvuk02a3@gmail.com

-         Học hàm/học vị: Thạc sĩ, Kiến trúc sư.

-         Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Chuyên sâu vào Kiến trúc nhà ở và Kiến trúc công cộng.

-         Các môn đảm nhận giảng dạy: Kiến trúc, Vẽ kỹ thuật trên máy vi tính

-         Công trình nghiên cứu khoa học/Bài báo khoa học:

Tên bài báo: Bridge architecture on Nguyen dynasty inside Hue citadel, Tác giả: Võ Tuấn AnhHoàng Đức Anh Vũ, Tên tạp chí đăng: Landscape Heritage in Viet Nam , Năm đăng: 2013

9. Họ và tên: Lê Tuấn Vũ

-         Ngày sinh: 09/09/1989

-         Điện thoại: 0903517123

-         Email: letuanvubkdn@gmail.com

-         Học hàm/học vị: Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế xây dựng và quản lý dự án

-         Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Xây dựng và kinh tế

-         Các môn đảm nhận giảng dạy: Kinh tế Xây dựng, Ứng Dụng tin học trong thi công công trình.

10. Họ và tên: Thái Quang Minh

-         Ngày sinh: 28/03/1990

-         Điện thoại: 0906455789

-         Email: clapmidou@gmail.com

-         Học hàm/học vị: Kỹ sư 

11. Họ và tên: Đoàn Hoàng Tài

-        Ngày sinh: 20/08/1989

-         Điện thoại: 0966204078

-        Email: hoangtaibkdn@gmail.com

12. Họ và tên: Tạ Quang Tài

 -       Ngày sinh: 28/10/1989

-         Điện thoại: 01684324334

 -       Email: tataix1c@gmail.com