LIÊN HỆ VÀ GÓP Ý

Thông tin liên lạc của chúng tôi:

Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị
Địa chỉ: Số 133 Đường Lý Thường Kiệt - TP.Đông Hà - Quảng Trị
Điện thoại: 053.3 560 661 - 053.3 565 661
Email: phqt@hueuni.edu.vn
  • Họ và tên
  • Địa chỉ
  • Địa chỉ e-mail
  • Tiêu đề
  • Gửi tới
  • Nội dung
  •