15/04/2016
Đăng ký học ngoại ngữ Tiếng Anh
THÔNG BÁO V/v đăng ký học ngoại ngữ Tiếng Anh

     Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị đã làm việc với Dự án Quỹ cộng đồng toàn cầu (GCSF) và đã mời được 02 tình nguyện viên Phin Tia Bella (20 tuổi, nữ) và Redmond Sean Ellion (21 tuổi, nam), quốc tịch Anh tới dạy miễn phí cho giảng viên và sinh viên Phân hiệu.

    Thời gian học: 2 tháng (Dự kiến bắt đầu từ tháng 5/2016).

    Học vào các buổi sáng thứ 2, 4, 6 hàng tuần (bắt đầu từ 8h00')

    Phân hiệu thông báo cho toàn thể sinh viên của Phân hiệu được biết và làm thủ tục đăng ký học. Sinh viên đăng ký học tải file đính kèm, điền đầy đủ thông tin vào và nộp lại cho lớp trưởng, lớp trưởng tập hợp đơn đăng ký đưa cho GVCN ký và nộp lại cho cô Phan Thị Thoa (Phòng Đào tạo - KHCN).

     Yêu cầu, khi đã đăng ký theo học thì cần phải đi học đúng giờ, không nghỉ giữa chừng, ngày nào nghỉ học phải xin phép với lý do chính đáng.

File đính kèm: dang_ky.doc
Admin