Hội thảo chuyên đề
Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2016 do Giảng viên và sinh viên bộ môn Kỹ thuật Điện làm chủ nhiệm

Thực hiện kế hoạch chung về hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị năm 2016, vào ngày 30/12/2016, Hội đồng khoa học Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị đã tổ chức nghiệm thu 2 đề tài của các giảng viên và 1 đề tài của sinh viên ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử.

Hội thảo chuyên đề

Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giảng viên cũng như sinh viên chuyên ngành, chiều ngày 7 tháng 11 năm 2016, tại phòng 205 - Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, bộ môn Kỹ thuật Điện đã tổ chức hội thảo với chuyên đề “Điện tử ứng dụng trong tự động hóa”.

Hội thảo chuyên đề tháng 12 năm 2015 - Bộ môn Xây dựng Dân dụng và công nghiệp

Thực hiện chương trình kế hoạch hoạt động chuyên môn trong năm học, chiều ngày 21 tháng 12 năm 2015, bộ môn Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp tổ chức hội thảo chuyên đề tại văn phòng với sự tham gia của đông đảo giảng viên bộ môn. Hội thảo đã lắng nghe và thảo luận 02 chuyên đề gồm:

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN

Chiều ngày 9 tháng 12 năm 2015, tại phòng 205 - Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, bộ môn Kỹ thuật điện đã tổ chức hội thảo chuyên đề khoa học với sự tham gia của toàn thể đội ngũ giảng viên và các em sinh viên cùng chuyên ngành.

KẾ HOẠCH SEMINAR HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 – 2016 BỘ MÔN: KỸ THUẬT ĐIỆN

Bộ môn XDDD&CN kết hợp Giảng viên Nguyễn Trọng Thuỵ - Đại học Kiến trúc TP.HCM tổ chức báo cáo chuyên đề: Xu hướng thiết kế PARAMETRIC DESIGN trên thế giới trong lĩnh vực thiết kế nói chung và thiết kế kiến trúc nói riêng

Chiều ngày 7 tháng 1 năm 2014, tại phòng 306 - Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, bộ môn Xây dựng Dân dụng và công nghiệp đã tổ chức hội thảo chuyên đề khoa học với 02 báo cáo của giảng viên thực hiện.

Sáng ngày 24 tháng 4 năm 2014, tại phòng 205 - Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, bộ môn Kỹ thuật điện đã tổ chức hội thảo chuyên đề khoa học với 02 báo cáo của giảng viên thực hiện.

Thực hiện kế hoạch năm học 2013 – 2014, chiều ngày 25 tháng 9 năm 2013, tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị đã tổ chức hội thảo chuyên đề khoa học. Tham dự Hội thảo có đồng chí Ths. Nguyễn Thị Kim Xoa – Phó phòng Đào tạo – KHCN cùng các cán bộ, giảng viên của Phân hiệu.