03/04/2014
HƯỚNG DẪN VIẾT LÝ LỊCH NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG

Người vào Đảng khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung trong lý lịch, không tẩy xoá, không viết cách dòng, không nhờ người khác viết hộ.

 

NỘI DUNG KHAI LÝ LỊCH

 

 1. Họ và tên đang dùng: Viết đúng họ, chữ đệm và tên, ghi như trong giấy chứng minh nhân dân, bằng chữ in hoa. Ví dụ: NGUYỄN VĂN HÙNG.
 2. Nam, nữ: là nam thì gạch chữ “nữ”, là nữ thì gạch chữ “nam”.
 3. Họ và tên khai sinh: Viết đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy khai sinh.
 4. Bí danh: Viết các bí danh đã dùng
 5. Ngày, tháng, năm sinh: Viết đúng ngày, tháng, năm sinhđã ghi trong giấy khai sinh.
 6. Nơi sinh: Viết rõ thôn, xã, huyện, tỉnh, thành phố, số nhá, đường phố, phường, quận, thành phố theo tên hiện hành của hệ thống hành chính nhà nước nơi cấp giấy khai sinh.
 7. Quê quán: là nơi sinh sống của ông, bà nội, cha đẻ, trường hợp cá biệt có thể ghi theo quê quán của người mẹ đẻ hoặc là người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ bố, mẹ). Viết rõ địa chỉ như mục 06 nêu trên.
 8. Nơi ở hiện nay: Ghi nơi ở của bản than hiện nay. Nếu tạm trú thì ghi nơi tạm trú. Viết địa chỉ như mục 06 nêu trên.
 9. Dân tộc: viết tên dân tộc của bản thân như: kinh, Thái, Tày, Nùng, Mường,…(nếu là con lai người nước ngoài thì ghi rõ quốc tịch, dân tộc của bố, mẹ là người nước ngoài).
 10. Tôn giáo: trước khi vào Đảng theo tôn giáo nào thì ghi rõ: đạo Phật, đạo Thiên chúa, đạo hồi, đạo cao đài, đạo hòa hảo,…ghi cả chức sắc trong tôn giáo (nếu có), không theo đạo nào thì ghi “không”.
 11. Nghề nghiệp của bản thân hiện nay: viết rõ: công nhân, nông dân, công chức, viên chức, nhân viên, thợ thủ công, bộ đội, nhà văn, nhà báo, chủ doanh nghiệp,…; nếu sống phụ thuộc gia đình thì ghi là học sinh, sinh viên hoặc chưa có việc làm.
 12. Trình độ hiện nay:

-   Giáo dục phổ thông: viết rõ là đã học xong lớp mấy hệ 10 hay 12 năm, chính quy hay bổ túc văn hóa (ví dụ: 8/10 chính quy; 9/10 bổ túc văn hóa).

-   Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: đã được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật gì thì viết theo văn bằng đã được cấp, thuộc chuyên ngành nào, học chính quy hay tại chức. cụ thể như sau:

+  Chuyên môn, nghiệp vụ: viết theo bằng cấp về chuyên môn nghiệp vụ (ví dụ: công nhân kỹ thuật hàn bậc 3, Trung cấp Thú y, Cao đẳng Sư phạm, Đại học nông nghiệp …)

+  Học vị: viết rõ học vị theo bằng cấp về chuyên môn kỹ thuật (ví dụ: Tiến sỹ Toán học, Thạc sỹ Triết học,  Cử nhân Luật Kỹ sư cơ khí, Bác sỹ Ngoại khoa … theo đúng văn bằng) nếu có nhiều bằng thì ghi tất cả.

+  Học hàm: là danh hiệu được Nhà nước phong như: Giáo sư, Phó giáo sư.

-   Lý luận chính trị: viết theo chứng chỉ, văn bằng đã được cấp như: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cử nhân, hệ chính quy hay tại chức. Nếu đã học xong chương trình 2 năm ở trong nước trước đây, ở Liên Xô (cũ) và một số nước xã hội chủ nghĩa khác thì viết là cao cấp. Nếu đã học ở các trường đại học trong nước viết theo quy định của Ban Tư tưởng – Văn hóa trung ương.

-   Ngoại ngữ: viết theo văn bằng hoặc chứng nhận đã được cấp: Đại học Anh ngữ, Pháp ngữ, Nga ngữ, … (nếu tốt nghiệp đại học ngoại ngữ). Đối với hệ bồi dưỡng ngoại ngữ thì ghi là: Anh, Pháp, Nga … trình độ A, B, C, D.

 1. Ngày và nơi kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: viết rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp vào đoàn (chi đoàn, đoàn cơ sở, huyện, tỉnh hoặc cơ quan trung ương).
 2. Ngày và nơi kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ nhất (nếu có): viết rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp và Đảng (chi bộ, đảng bộ cơ sở, huyện tỉnh hoặc cơ quan trung ương).
 3. Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): viết như mục 14.
 4. Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có): viết rõ họ, tên, chức vụ, đơn vị công tác từng người lúc giới thiệu mình vào Đảng, nếu ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu thì viết rõ tên đoàn thanh niên cơ sở và tổ chức đoàn thanh niên cấp trên trực tiếp.
 5. Lịch sử bản thân: tóm tắt quá khứ từ thời niên thiếu cho đến ngày tham gia hoạt động xã hội (như ngày vào Đoàn thanh niên, nhập ngũ), ngày thoát ly hoặc ngày vào hoạt động trong các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội.
 6. Những công tác, chức vụ đã qua: viết đầy đủ, rõ ràng, liên tục (theo tháng) từ khi tham gia hoạt động xã hội đến nay, từng thời gian làm việc gì? ở đâu? Giữ chức vụ gì về Đảng, chính quyền, trong lực lượng vũ trang, các đoàn thể, các tổ chức văn hóa, giáo dục, khoa học, xã hội … (viết cả thời gian nhập ngũ, xuất ngũ, tái ngũ, bị bắt, bị tù, bị đứt liên lạc không hoạt động nếu có …).
 7. Đặc điểm lịch sử: viết rõ lý do bị ngừng sinh hoạt đảng (nếu có): có bị bắt, bị tù không, có tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu?).
 8. Những lớp đào tạo, bồi dưỡng đã qua: viết rõ đã học những lớp lý luận chính trị hay chuyên môn, nghiệp vụ nào, theo chương trình gì, cấp nào mở, tên trường, thời gian học, ở đâu; học chính quy hay tại chức; tên văn bằng hoặc chứng chỉ được cấp.
 9. Đi nước ngoài: viết rõ thời gian từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào, đi nước nào, nội dung đi; do cấp nào cử đi.
 10. Khen thưởng: viết rõ tháng năm, hình thức được khen thưởng (từ bằng khen trở lên), cấp nào quyết định; các danh hiệu được Nhà nước phong tặng: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú, Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc nhân dân.
 11. Kỷ luật: viết rõ tháng năm, lý do sai phạm, hình thức kỷ luật (về kỷ luật đảng, chính quyền, đoàn thể từ khiển trách trở lên). Cấp nào quyết định.
 12. Hoàn cảnh gia đình:

I. Gia đình bản thân:

1. Bố đẻ: Họ tên, năm sinh, năm mất (nếu có)

Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có)

Quê quán:

Nơi ở hiện nay:

Dân tộc:                        Tôn giáo:

Nghề nghiệp:

Trước Cách mạng tháng 8/1945: Làm gì, ở đâu, thái độ chính trị?

Sau Cách mạng tháng 8/1945: (Từng giai đoạn cụ thể: Làm gì, ở đâu, thái độ chính trị?)

Lưu ý: Viết rõ đã tham gia tổ chức cách mạng, làm công tác gì, giữ chức vụ gì? Tham gia hoạt động và giữ chức vụ gì trong tổ chức chính quyền, đoàn thể, đảng phái nào … của đế quốc hoặc chế độ cũ; hiện nay, làm gì? ở đâu? Nếu chết thì ghi rõ lý do chết, năm nào? Tại đâu?

2. Mẹ đẻ: (khai tương tự bố)

Bố mẹ tôi là người dân lương thiện, không làm gì cho đế quốc phong kiến, không nợ máu với nhân dân, luôn chấp hành mọi chủ trương,đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy đinh của nơi làm việc và nơi cư trú.

3. Anh/chị/em ruột:  Họ tên, năm sinh, năm mất (nếu có)

Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có)

Quê quán:

Nơi ở hiện nay:

Dân tộc:                        Tôn giáo:

Nghề nghiệp:

4. Anh/chị/em ruột

Anh chị em ruột tôi là người dân lương thiện, không làm gì cho đế quốc phong kiến, không nợ máu với nhân dân, luôn chấp hành mọi chủ trương,đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy đinh của nơi làm việc và nơi cư trú.

II. Bên nội

1. Ông nội: (khai tương tự phần của bố đẻ)

2. Bà nội: (khai tương tự phần của bố đẻ)

Ông bà nội tôi là người dân lương thiện, không làm gì cho đế quốc phong kiến, không nợ máu với nhân dân, luôn chấp hành mọi chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy đinh của nơi làm việc và nơi cư trú.

3. Bác/chú/cô: Họ tên, năm sinh, năm mất (nếu có)

Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có)

Quê quán:

Nơi ở hiện nay:

Dân tộc:                        Tôn giáo:

Nghề nghiệp:

Bác/cô/chú tôi là người dân lương thiện, không làm gì cho đế quốc phong kiến, không nợ máu với nhân dân, luôn chấp hành mọi chủ trương,đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy đinh của nơi làm việc và nơi cư trú.

III. Bên ngoại: (Khai tương tự bên nội)

 1. Tự nhận xét: viết những ưu, khuyết điểm chính của bản thân về các mặt: phầm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác và quan hệ quần chúng từ khi phấn đấu vào Đảng đến nay; sự tín nhiệm của quần chúng và đảng viên ở đơn vị công tác đối với bản thân như thế nào (số phiếu tại hội nghị chi đoàn)?
 2. Cam đoan và ký tên: viết “Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước Đảng về những điều đã khai trong lý lịch”; viết rõ ngày, tháng, năm, ký tên, ghi rõ họ tên.

 

Admin