17/01/2017
Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2016 do Giảng viên và sinh viên bộ môn Kỹ thuật Điện làm chủ nhiệm
Thực hiện kế hoạch chung về hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị năm 2016, vào ngày 30/12/2016, Hội đồng khoa học Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị đã tổ chức nghiệm thu 2 đề tài của các giảng viên và 1 đề tài của sinh viên ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử.
TS. Trần Mạnh Đạt – Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài 1 và 2
        Tại buổi nghiệm thu đề tài NCKH cơ sở, sau khi chủ nhiệm đề tài báo cáo nội dung, kết quả nghiên cứu, các thành viên trong Hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu của các nhóm thực hiện đề tài, các đề tài có giá trị ứng dụng trong thực tế. Hội đồng khoa học cũng đề nghị các nhóm thực hiện đề tài tiếp tục nghiên cứu sâu hơn và phát triển các vấn đề liên quan, nhằm góp phần tăng cường năng lực nghiên cứu cũng như ứng dụng và chuyển giao sản phẩm nghiên cứu vào thực tế.
        Cuối cùng, Hội đồng khoa học thông qua và thống nhất đánh giá nghiệm thu đạt yêu cầu các đề tài nghiên cứu:
        1. Đề tài “Mô phỏng và chế tạo bộ điều khiển góc xoay cho hệ thống định hướng mặt trời” của TS. Ngô Xuân Cường 
       2. Đề tài “Nghiên cứu, mô phỏng chế tạo bộ nguồn AC – DC điều chỉnh được với công suất định mức 40W” của nhóm Sinh viên Trần Văn Hoàng, Đặng Văn Ngà, Lê Viết Cầu
        3. Đề tài “Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điện năng lượng mặt trời tại nhà 5 tầng Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị” của Ths. Tạ Thị Lài.
Một số hình ảnh buổi nghiệm thu:

TS. Trương Chí Hiếu – Phó Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài 3.

TS. Ngô Xuân Cường báo cáo đề tài NCKH

Nhóm Sinh viên Trần Văn Hoàng, Đặng Văn Ngà, Lê Viết Cầu báo cáo đề tài

ThS. Tạ Thị Lài báo cáo đề tài NCKH

Sản phẩm NCKH của sinh viên

Admin
Theo Tạ Thị Lài