04/03/2014
Xem điểm thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2016 - 2017
Điểm thi các lớp chính quy học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

Điểm thi lớp Công nghệ kỹ thuật môi trường K5 (Đại học)

Điểm thi lớp Công nghệ kỹ thuật môi trường K5 (Cao đẳng)

Điểm thi lớp Công nghệ kỹ thuật môi trường K6 (Đại học)

Điểm thi lớp Công nghệ kỹ thuật môi trường K6 (Cao đẳng)

Điểm thi lớp Công nghệ kỹ thuật môi trường K7 (Đại học)

Điểm thi lớp Kỹ thuật công trình xây dựng K4

Điểm thi lớp Kỹ thuật công trình xây dựng K5

Điểm thi lớp Kỹ thuật công trình xây dựng K6

Điểm thi lớp Kỹ thuật công trình xây dựng K7

Điểm thi lớp Kỹ thuật Điện K5

Điểm thi lớp Kỹ thuật Điện K6

Điểm thi lớp Kỹ thuật Điện K7

Điểm thi lớp Mỹ thuật ứng dụng K16

Điểm thi lớp Mỹ thuật ứng dụng K17

Điểm thi lớp Mỹ thuật ứng dụng K18

Điểm thi lớp Mỹ thuật ứng dụng K19

Điểm phúc khảo học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 

Lưu ý: Những sinh viên có điểm thi kết thúc học phần <=2 thì KHÔNG ĐẠT và phải thi lại, lịch thi lại sẽ có thông báo cụ thể sau.

 

Điểm thi lại học kỳ II năm học 2014- 2015 (Môi trường K5 (ĐH), Môi trường K5 (CĐ), Môi trường K6 (ĐH), Môi trường K6 (CĐ), Môi trường K7, Xây dựng K3, Xây dựng K4, Xây dựng K5, Xây dựng K6, Xây dựng K7, KT Điện K5, KT Điện K6, KT Điện K7

Điểm thi lại lần 2 học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 (Xây dựng K3Xây dựng K4, Xây dựng K5, Xây dựng K6, Môi trường K5 (ĐH), Môi trường K5 (CĐ), Môi trường K6 (ĐH), Môi trường K6 (CĐ), KT Điện K5, KT Điện K6)

Điểm học phần Anh văn cơ bản 2 - 4 học kỳ 2 năm học 2013 - 2014, Điểm thi lại anh văn cơ bản 1,2,3 lần 2 học kỳ 2 năm học 2015 - 2015

 

Điểm thi lần 2 học kì 2 năm học 2014 - 2015: Lớp KTCTXD K3KTCTXD K4, KTCTXD K5, KTCTXD K6, CNKTMT K5 (ĐH), CNKTMT K5 (CĐ), CNKTMT K6 (ĐH), CNKTMT K6 (CĐ), KTĐ K5, KTĐ K6

Bảng điểm toàn khóa lớp KTCTXD K2

Bảng điểm toàn khóa lớp CNKTMT K3

Bảng điểm toàn khóa lớp KTCTXD K3

Admin